Accessibility icon
10.08.2023

Gradonačelnik Marko Paliaga proglasio je 15. kolovoza dan sajma „Lokalni proizvodi Rovinja – Prodotti locali di Rovigno“.

Gradonačelnik Grada Rovinj-Rovigno donio je danas Odluku o proglašenju sajma „Lokalni proizvodi Rovinja – Prodotti locali di Rovigno“.

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, proglašava se 15. kolovoza 2023. dan sajma ˝Lokalni proizvodi Rovinj – Prodotti locali di Rovigno˝ na području grada Rovinja-Rovigno.

Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajamskih događanja, za dan naveden u prethodnom članku može započeti u 09:00 sati i završiti u do 22:00 sata.