Accessibility icon
29.06.2021

Grad Rovinj-Rovigno uvodi stipendije za studente slabijeg imovinskog stanja

Grad Rovinj-Rovigno, koji se posljednjih godina pozicionirao među pet najboljih gradova u Hrvatskoj prema iznosu stipendija i školarina po stanovniku, broju odgajatelja po vrtićima, te po broju visoko obrazovanih stanovnika, od ove godine uvodi još jedan oblik potpore mladim studentima.

Naime, pored redovnih stipendija i stipendija za deficitarna zanimanja na današnjoj je sjednici Gradskog vijeća prihvaćen Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih potpora studentima slabijeg socijalnog statusa.

Dodjelom stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja želi se istaknuti važnost obrazovanja te omogućiti, odnosno olakšati im stjecanje prava na novčanu potporu.

Trenutno važećom Odlukom bilo je omogućeno stjecanje bodova prema socijalnom kriteriju, no ovom se Odlukom htjelo dodatno podržati i stimulirati osobe iz obitelji slabijeg socijalnog statusa na uključivanje u proces obrazovanja.

Potpore se odnose na studente preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima.

Time je Grad Rovinj-Rovigno otišao još korak dalje u stupnju socijalne osjetljivosti te brizi za mlade kojima se trudi osiguravati što više standarde obrazovanja i naobrazbe.

U prošlom je mandatu za potpore učenicima i studentima izdvojeno ukupno cca 8,5 milijuna kuna te se godišnje izdvaja oko 1.800.000 kuna za otprilike 170 korisnika. Studentska je potpora iznosila 1.000 kuna mjesečno dok je učenička iznosila 600 kuna, a studenti koji ostvaruju prosjek ocjena 4,00 i više, te učenici koji ostvaruju prosjek ocjena 4,6 i više imaju pravo na dodatnih 20% iznosa mjesečno.

S ciljem da se učenike potakne da odaberu smjerove za zanimanja koja su tražena na tržištu čime bi studenti nakon studija imali osigurano zaposlenje, prošle su godine uvedene i stipendije za deficitarna zanimanja za koje je ove godine predviđen ukupan iznos od 63.000 kuna.

Na dnevnom se redu sjednice Gradskog vijeća pronašla i Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu redovnih novčanih potpora učenicima i studentima kojom su izvršene određene izmjene u smislu naziva studija te su isti usklađeni su sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Nadalje, jasnije su definirani pojedini kriteriji te su kod bodovanja priznatih postignuća uvedene nove kategorije poput bodovanja izvrsnog uspjeha na državnoj maturi i volonterstva.

Vijećnici su na današnjoj sjednici prihvatili i Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu, Izvješće o izvršenju Programa građenja te Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu, te prijedlog Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2020. godinu.