Accessibility icon
27.11.2020

Grad Rovinj-Rovigno kreće u jaču primjenu spolne ravnopravnosti

Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno vijećnici su primili na znanje informaciju o stvaranju radne skupine u sklopu obvezujućih aktivnosti Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini čiji je potpisnik i Grad Rovinj-Rovigno. Pročelnica Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika Maria Črnac Rocco obavijestila je prisutne kako će svi vijećnici biti dio radne skupine koju će osim njih činiti i predstavnici ustanova u zdravstvu, kulturi, školstvu i predškolstvu i svim ostalim tijelima koji će biti pozvani za implementaciju aktivnosti iz Plana.

Formiranje radne skupine predstavlja prvi korak procedure usvajanja Akcijskog plana ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Rovinju-Rovigno koja zatim podrazumijeva evaluaciju te odabir četvero glavnih ciljeva koje je potrebno realizirati u naredne dvije godine (tijekom 2021. i 2022.) te identificirati konkretne aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se isti postigli. Nakon što radna skupina usvoji „Akcijski plan za ravnopravnost žena i muškaraca u Gradu Rovinju-Rovigno za 2021.-2023. godinu“ provoditi će se javno savjetovanje nakon čega će se isti proslijediti na usvajanje Gradskome vijeću.

Naime, kako bi se i u praksi ostvarila ravnopravnost spolova Vijeće europskih gradova i regija sastavilo je Europsku povelju za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini.

U našem je društvu nažalost sveprisutna rodna neuravnoteženost te se žene i dalje često nalaze na marginama kada je riječ o zastupljenosti i afirmaciji u javnom i političkom životu. Položaj žena u pojedinim sektorima ostaje nepovoljan a spolna diskriminacija je i dalje velika bez obzira na pomake koji su učinjeni posljednjih godina koji napreduju presporim tempom te se nedovoljno primjenjuju u praksi.

Stoga je važno lokalno pristupiti tom problemu kako bi se postigli konkretni rezultati te kako bi se postigla stvarna i uspješna primjena načela ravnopravnosti spolova. Lokalna i regionalna tijela kao upravna tijela najbliža građanima najprikladnije su razine za suzbijanje daljnjeg postojanja neravnopravnosti i njezina širenja, kao i za promicanje istinski ravnopravnog društva. Ona u okviru svoje nadležnosti i suradnje s čitavim nizom lokalnih dionika mogu poduzimati konkretne korake u prilog ravnopravnosti žena i muškaraca.

Upravo je iz tog razloga Europska povelja za ravnopravnost žena i muškaraca namijenjena lokalnim i regionalnim vlastima u Europi koje se njenim potpisivanjem formalno obvezuju da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca te da će na svojem području provoditi obveze utvrđene Poveljom.

Tijela potpisnici također se obvezuju da će se povezati sa svim mjerodavnim ustanovama i organizacijama na svom području s ciljem promicanja ostvarivanja stvarne ravnopravnosti u praksi.

Kako je naglašeno i u samoj Povelji, ravnopravnost žena i muškaraca predstavlja temeljno pravo te osnovnu vrijednost svake demokracije. Kako bi se to pravo ostvarilo, mora ga se ne samo prepoznati u pravnom smislu, nego i uspješno primjenjivati na sva područja života: politički, gospodarski, društveni i kulturni.

Briga o rodnoj dimenziji u politici, ustroju i praksi tijela lokalne i regionalne uprave ključno je za stvaranje društva utemeljenog na ravnopravnosti koja otvara put k daljnjem ekonomskom i društvenom uspjehu.