Accessibility icon
01.10.2018

Grad Rovinj-Rovigno ishodovao suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Dana 9. ožujka 2018. stupio je na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu temeljem kojeg dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske preuzimaju jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države Grad Rovinj-Rovigno može raspolagati isključivo temeljem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske što je temeljni akt raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i kojeg je Gradsko vijeće Grada Rovinja donijelo na izvanrednoj sjednici održanoj 5. lipnja 2018., a na koji je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost dana 13. rujna 2018. temeljem čl. 29. Zakona.

Programom je obuhvaćena ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske od 672,8893 ha. Za velik dio površina koje nisu sastavni dio Programa nazočne su znatne teškoće zbog neusklađenosti katastra i gruntovnice te će biti sastavni dio izmjena i dopuna Programa.

Budući da je velika površina poljoprivrednog zemljišta unutar područja posebnih uvjeta korištenja – područja ekološke mreže – HR 2001360, Program je upućen na provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Slijedom, obavit će se identifikacija poljoprivrednog zemljišta prije objave javnog natječaja za zakup.

Sukladno Zakonu i Programu Grad Rovinj-Rovigno ima ovlasti nad postupcima koji se odnose na provođenje natječaja isključivo za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na 25 godina putem javnog natječaja i produženje ugovora o privremenom korištenju u trajanju od 2 godine dosadašnjim korisnicima.