Accessibility icon
15.09.2017

GOVOR PREDSJEDNIKA GRADSKOGA VIJEĆA, GOSP. VALERIJA DRANDIĆA, NA SVEČANOJ SJEDNICI

Dame i gospodo,
U ime vijećnica i vijećnika sedmog saziva rovinjskog gradskog vijeća, kao i u svoje osobno ime, upućujem vam srdačnu dobrodošlicu. Svečanu sjednicu, već po tradiciji, upriličujemo uoči 16. rujna – blagdana Svete Eufemije, gradske zaštitnice. U prebogatoj rovinjskoj povjesnici taj je datum stoljećima bio jedan od najvažnijih dana u godini kako za rovinjski tako i za istrijanski puk. Upravo je zato Gradsko vijeće 6. kolovoza ’93. donijelo Odluku o proglašenju 16. rujna Danom grada Rovinja.

Te iste godine, ali u mjesecu listopadu usvojen je Statut grada koji je po svojim načelima i sadržaju bio ispred vremena. I danas je jer svojim odredbama propisuje poštivanje i unaprjeđenje ljudskih prava, poglavito prava manjina, a osobito stečenih prava talijanske nacionalne zajednice, ravnopravne u svim segmentima javnog života.

U svakoj su epohi ovog našeg prelijepog grada postojali ljudi lideri, ljudi s vizijom, ljudi kojima je ispred i iznad svega bila na umu budućnost i dobrobit onih koji će ove vrijednosti naslijediti. Snažno su branili očuvanje prirodnih ljepota, kulturnog i povijesnog naslijeđa, tražeći istodobno u tom štićenju mogućnosti za napredak i stvaranje novih vrijednosti. Ovih 25 godina postojanja grada kao jedinice lokalne samouprave zasigurno ne čine epohu, ali imaju svoju težinu i vrijednost kada je riječ o razvoju i napretku našeg grada.

Signore e Signori,
a nome delle consigliere e dei consiglieri del nuovo mandato del Consiglio cittadino ed a mio nome personale rivolgo a tutti voi i saluti più cordiali di benvenuto.

Da tradizione la nostra seduta solenne si svolge il giorno prima della festa di Sant’Eufemia, compatrona di Rovigno. Infatti nell’agosto del 1993 il 16 settembre è stato assunto quale data della ricorrenza della Giornata della città di Rovigno. In quell’anno Rovigno ebbe lo status di città e venne approvato anche il nuovo Statuto della città che con i suoi contenuti, in molti aspetti, precorreva i i tempi, anche per quanto concerne i diritti delle minoranze, in particolare i diritti acquisiti della Comunità nazionale italiana autoctona.

Questi 25 anni di vita e di amministrazione dell’autogoverno cittadino locale, di certo, hanno inciso notevolmente ed in modo positivo lo sviluppo ed il progresso della nostra città.

Zato zahvaljujem dosadašnjim gradonačelnicima, predsjednicima gradskog vijeća kao i vijećnicama i vijećnicima jer su svojim angažmanom, radom i srčanošću ne samo očuvali ovaj grad već ga unaprijedili i materijalno i duhovno.

Imao sam čast, baš kao i sadašnji gradonačelnik, raditi za Rovinj. Obojica smo, svatko u svom djelokrugu rada, bili djelatnici i suradnici dr. Lida Sošića i Giovannija Sponze.

U ovih 25 godina svjedočili smo realizaciji 4 kapitalna objekta, kapitalna i po ulaganju i po važnosti i to: obalni kolektor, sanitarna deponija, novo groblje, rekonstrukcija Carere. Asfaltirani su i uređeni kilometri prometnica s pratećom podzemnom i nadzemnom infrastrukturom. Izgrađena je nova tržnica i ribarnica, Dom umirovljenika, izgrađena je nova školska dvorana, dograđene su osnovne i srednje škole i vrtići, dječja igrališta, uređeni su deseci sportskih objekata i novi nogometni tereni po Fifinim standardima, pa i ovaj multimedijalni centar u kojem gotovo da i nema dana bez događaja. Nadograđuje se Dom Domenico Pergolis… Gospodarstvu, a osobito turističkoj je privredi, planovima i infrastrukturom omogućen rast s ciljem podizanja kvalitete i zaposlenosti.
U ovih 25 godina Gradu su dodijeljene dvije tuzemne i dvije inozemne Nagrade za očuvanje okoliša, deseci zlatnih i srebrnih turističkih nagrada, 3 naslova Šampiona turizma, Zlatna jabuka – kao svojevrsni turistički Oskar … Bitinade su uvrštene u registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske, Ekomuzej Batana uvršten je na UNESCO- vu listu nematerijalnih vrijednosti. Bili smo domaćinom Festivalu rekreativaca Europe, u dva navrata domaćini Red Bull Air Race-a te Rovinj Polo Cupa. Ustanovljeno je trajno domaćinstvo vrijednim književnim susretima posvećenim Antunu Šoljanu i Mirku Kovaču, niz naših kulturnih i sportskih udruga s članovima različitih dobi s entuzijazmom izrađuju i realiziraju svoje programe…

Zahvaljujem još jednom našim prethodnicima na viziji i realizaciji sve boljih i sve viših uvjeta rasta i svekolikog razvoja i napretka standarda našeg Rovinja koji izrasta u jedan održivi i napredni grad. Na nama gradskim vijećnicima čiji je mandat započeo 19. lipnja, na nama je da nastavimo raditi za Rovinj i da ga dodatno i duhovno i materijalno dograđujemo uz podršku i viziju projekata i programa gradonačelnika Marka Paliage i njegovog tima.

Nei trascorsi 25 anni sono stati realizzati numerosi progetti capitali, sono stati fatti investimenti importanti in tutti i settori della vita pubblica, abbiamo organizzato manifestazioni di rilevante spessore e ci sono stati assegnati numerosi e prestigiosi premi e riconoscimenti.

Per questo vorrei ringraziare tutti i nostri predecessori per aver ideato, programmato ed assicurato sempre migliori e più elevati condizioni e standard di sviluppo della nostra città. A noi che abbiamo incominciato il nuovo mandato il 19 giugno di quest’anno, spetta ora il compito rilevante di continuare a lavorare per il bene e l’ulteriore crescita di Rovigno, dando piena fiducia e sostegno ai progetti ed al programma del sindaco Marko Paliaga.

Zahvaljujem ovom prigodom svima koji su nam, u nemogućnosti da danas osobno nazoče uputili lijepe želje za prosperitetom grada Rovinja, a svima Vama ovdje izražavam još jednom toplu dobrodošlicu na svečanu sjednicu rovinjskog gradskog vijeća, uz poseban pozdrav:

– zastupniku Europskog parlamenta: Ivan Jakovčić
– Županu Istarske županije: Valter Flego
– zastupniku u Hrvatskom saboru i gradonačelniku Pule: Boris Miletić
– zastupniku u Hrvatskom saboru: Giovanni Sponza
– zastupniku u Hrvatskom saboru: Tulio Demetlika
– alla Vicepresidentessa della Regione Istriana: Giuseppina Rajko
– gradonačelniku Rovinja: Marko Paliaga
– gradonačelnika Poreča: Lorisu Peršuriću
– gradonačelniku Novigrada: Anteo Milos
– gradonačelniku Vodnjana: Klaudio Vitasović
– gradonačelniku Buzeta: Siniši Žuliću
– gradonačelniku Labina: Valteru Glavičiću
– dogradonačelniku Umaga: Ivan Belušić
– predstojniku Ureda državne uprave u Istarskoj županiji: Draženku Janjuševiću
– predsjedniku Gradskog vijeća Pule: Tiziano Sošić
– župniku Župe svete Eufemije i generalnom vikaru porečke i pulske biskupije: mons. Vilim Grbac
– gradonačelniku Dječjeg gradskog vijeća: Giorgio Rocco
– načelniku općine Bale: Edi Pastrovicchio
– načelniku općine Kanfanar: Sandru Jurmanu
– načelniku općine Žminj: Željku Plavčiću
– načelniku Policijske uprave istarske: Dragutinu Cestaru
– direktoru Gospodarske komore Županijske komore Pula Damiru Sirotiću
– članu Skupštine Obrtničke komore Istre, Gordanu Trojanoviću
– e un saluto particolare al presidente della Famia Ruvignisa: Gabriele Bosazzi

Posebno pozdravljam čelnike i predstavnike gospodarskog, javnog, administrativnog i političkog života našeg grada i Županije, dosadašnje gradonačelnike i predsjednike Skupštine općine, izvršnog vijeća i Gradskog vijeća Rovinja, čelnike Saveza antifašističkih boraca Rovinja, i čelnike Udruga proizašlih iz domovinskog rata, kao i sve dosadašnje dobitnike nagrada i priznanja grada Rovinja, te medije koji prate rad Gradskog vijeća.
Hvala Vam što se svojim dolaskom uveličali svečanu sjednicu Gradskog vijeća. Rovinj ima status grada već 197 godina, a počeci stvaranja ovog Mjesta sežu u četvrto – peto stoljeće. Iza nas su stoljeća gospodarske i političke živosti i nema sumnje da je u tom stvaranju svaka godina bila itekako važna.

Važne će biti i godine koje su pred nama. Siguran sam da odlučnosti u planiranju i realizaciji neće nedostajati jer riječ je o vrijednim i gradu potrebnim projektima. Uvjeren sam da će i ovo novo Gradsko vijeće kojeg čini 11 vijećnika IDS-a, 4 vijećnika SDP-a te po jedan vijećnik HDZ-a i Živog zida s punom ozbiljnošću i konstruktivnim i temperamentnim raspravama, međusobnim uvjeravanjem i dogovaranjem, poštivanjem i poštenjem doprinijeti da Rovinj postane još europskiji i još otvoreniji. Građani Rovinja svoju kulturu, jezik, identitet i posebnosti duguju upravo promjenama koje su bili spremni prihvatiti i ponuditi.

Egregi concittadini e cari ospiti, signore e signori
a nome del Consiglio municipale e a nome mio personale, porgo nuovamente a tutti voi un sincero benvenuto. Vi formulo i piu’ sinceri auguri per la Giornata della Citta’ di Rovigno e per la Festa di Santa Eufemia.

I na kraju, dragi sugrađani, dragi gosti, dame i gospodo
držeći do materijalnih zavičajnih vrednota i važnih datuma – poštujući ih s osobitom pažnjom jer su upravo oni tijekom vremena dali prepoznatljivost našem gradu, svima želim ugodnu večer i čestitam sutrašnji blagdan Sv. Eufemije, zaštitnice grada Rovinja.

Grazie per l’ attenzione. Zahvaljujem na pažnji.