Accessibility icon
12.01.2024

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa, projekta, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Rovinja – Rovigno za 2024. g.