Accessibility icon
26.06.2019

FLAG-natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.2.1. Povećanje svijesti o važnosti konzumacije ribe i ribljih proizvoda među lokalnim stanovništvom i turistima

Na mrežnim stranicama FLAG-a „Istarska batana“ objavljen je FLAG-natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.2.1. Povećanje svijesti o važnosti konzumacije ribe i ribljih proizvoda među lokalnim stanovništvom i turistima iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a „Istarska batana“.

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore nositeljima projekta koji imaju sjedište ili imaju podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Istarska batana, točnije: gradova Rovinj i Vodnjan te općina Medulin, Ližnjan, Fažana, Bale, Svetvinčenat, Barban, Kanfanar i Marčana, za provedbu aktivnosti s ciljem povećanja svijesti o važnosti konzumacije ribe i ribljih proizvoda među lokalnim stanovništvom i turistima.

Nositelji projekta mogu biti isključivo odgojno-obrazovne ustanove, jedinice lokalne samouprave, FLAG Istarska batana, te ostale organizacije civilnog društva.

Predmetni FLAG-natječaj biti će predstavljen potencijalnim nositeljima projekta dana  27. lipnja 2019. godine u Rovinju, Domu Kulture, učionica na 3. katu, Trg Maršala Tita 3, s početkom u 17 sati.

FLAG-natječaj otvoren je za podnošenje prijava projekata od dana 1. srpnja 2019. godine, a završava zaključno s 1. kolovozom 2019. godine.

Više informacija o natječaju na: https://www.lagur-istarska-batana.hr/natjecaji-lagur