Accessibility icon
11.07.2017

Druga sjednica Gradskog vijeća – FORMIRANI ODBORI I KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA

Druga sjednica Gradskog vijeća, koja je održana u prijepodnevnim satima 11. srpnja, počela je minutom šutnje za žrtve srebreničkog genocida na današnji dan prije 22 godine. Na dnevnom redu naše su se dvije točke: Odluka o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća i Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava u 2017-oj godini za redovni rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača. Vijećnici su bili aktivni i na «nultom satu» na kojem su postavili niz pitanja gradonačelniku Marku Paliagi i predstavnicima gradske uprave i javnih službi.

Vijećnici su izabrali članove  za 10 odbora i komisija Gradskog vijeća. U svako radno tijelo izabrano je po pet članova. Za predsjednika  Odbora za statut izabran je Mateo Šturman, U Odboru za komunalno gospodarstvo Robert Mavrić, u Odboru za gospodarstvo Elida Knežević, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja vodit će Denis Brajnović, Odbor za obrazovanje dr. Marinkio Rade, u Odboru za sport predsjednik je Emil Ninčević, u Odboru za kulturu za predsjednika je izabrana Ambreta Medelin, u Odboru za imenovanje ulica i trgova Andrea Malusa, u Odboru za predstavke i pritužbe predsjednik je  Zoran Bešanić, a Komisiju za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice predvodit će David Modrušan.

Na primjedbe oporbenih vijećnika predsjednik Gradskog vijeća Valerio Drandić naglasio je da se radi o privremenim rješenjima kako bi se mogla pripremiti naredna sjednica Gradskog vijeća koja će se, vjerojatno, održati 25. srpnja.

Vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s lista grupe građana u Gradskom vijeću.. Za razdoblje od 19. lipnja do 31. prosinca 2017. godine  najviše sredstava će dobiti IDS – DDI – 261.540 kuna, SDP 92.583, Živi zid 25.450 te HDZ 23.145 kuna. Sredstva su raspoređena sukladno broju vijećnika u Gradskom vijeću.

Fotogalerija