Accessibility icon
08.11.2019

Dovršeni radovi na uređenju sportskog igrališta za pse

Ovih dana završeni su radovi na uređenju sportskog igrališta za pse unutar javnog parka u blizini naselja Centener u Rovinju.
Radovi je izvodila tvrtka BENČIĆ d.o.o. iz Rovinja prema Glavnom projektu: arhitektonski projekt – projekt krajobrazne arhitekture izrađenom u projektantskom uredu PLAN 10 d.o.o. iz Rovinja, dok je nadzor radova vršio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva, Claudio Rocco dipl.ing.građ. Iznos usluge nadzora je 6.800,00 kuna bez PDV-a.
Ugovorena vrijednost radova je 379.627,50 kuna bez PDV-a.

Fotogalerija