28.05.2019

Dopuna godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu