Accessibility icon
02.05.2024

Bioraznolikost u urbanim područjima: U Rovinju-Rovigno postavljene kućice za kukce na četiri lokacije

Prema inicijativi Grada Rovinja-Rovigno, Natura Histrica je ovih dana postavila kućice za kukce na četiri lokacije kako bi se promovirala i poboljšala bioraznolikost u urbanim područjima. Ovaj potez dolazi kao odgovor na smanjenje broja oprašivača koje je uzrokovano ljudskim aktivnostima, a koji su ključni za opstanak biljaka i proizvodnju hrane.

Ovog su tjedna održane i edukacije koje je vodio biolog Sandro Dujmović za djecu iz vrtića i škola. Djeca su tako imala mogućnost saznati više o namjeni i koristi hotela za kukce, te i sama puniti kućice kod kamenoloma Fantazija i na Zlatnom rtu.

Kućice za kukce postavljaju se osobito u gradskim područjima kako bi se povećao broj kukaca oprašivača. U kućice se postavljaju različiti materijali s otvorima različitih dimenzija koji kukcima raznih veličina mogu poslužiti kao sklonište i mjesto za odlaganje jaja. Kućice su osobito privlačne za važnu skupinu oprašivača – solitarne pčele. One ne žive u košnicama već pojedinačno grade svoja gnijezda na pogodnim staništima.

Za pravilno funkcioniranje ekosustava i oprašivanje biljaka u prirodi najvažniji su divlji oprašivači. Najviše ih je iz skupine kukaca, a u našem su podneblju najvažnije pčele, muhe lebdjelice i leptiri. Tu su još mravi, ose, kornjaši, ali i komarci.

Zbog ljudskih aktivnosti posljednjih se desetljeća bilježi pad brojnosti kukaca oprašivača, što može ozbiljno narušiti stabilnost kopnenih biljnih zajednica, ali i poljoprivrednu proizvodnju o kojoj ovise ljudi. Bez oprašivača mnoge bi biljne vrste nestale s naših livada i polja, a raznolikost hrane koju jedemo bi se smanjila.

Čak i ako živimo u gradu, možemo u naše vrtove i parkove privući oprašivače i tako im pomoći da opstanu. Možemo primjerice posaditi raznoliko cvijeće u svoje parkove, vrtove i na balkone, a važno je napomenuti kako treba birati vrste koje cvatu u različito vrijeme, kako bi oprašivači imali hrane tijekom cijele sezone. Zatim, možemo kositi dvorišta i vrtove u doba kad većina biljaka ne cvate, ili kositi malo rjeđe i ostaviti dijelove vrta nepokošenima, smanjiti ili izbaciti upotrebu pesticida u našim vrtovima, voćnjacima i na poljima, podržati ekološku proizvodnju i male domaće proizvođače hrane, te postaviti kućice za kukce.

Fotogalerija