Accessibility icon
06.03.2012

AKTIVNOSTI GLEDE STJECANJA STATUSA

Prošle godine u kolovozu Grad Rovinj-Rovigno je donio odluku o uključivanju u akciju za stjecanje statusa Grada prijatelja djece koja se provodi na inicijativu Saveza društva Naša djeca u suradnji sa UNICEF-ovim uredom u Republici Hrvatskoj.

Koordinacijski odbor okuplja predstavnike ustanova i udruga koje programskim područjima na kojima djeluju, imaju prvenstveno doticaja sa djecom i njihovim aktivnostima.

Nakon konstituiranja Koordinacionog odbora Akcije za stjecanje statusa Grada prijatelja djece prikupljeni su podaci svih subjekata čija djelatnost ima doticaja sa djecom kako bi se utvrdila „startna pozicija“ Grada po pitanju brige o djeci. Ti su podaci objedinjeni i dostavljeni Središnjem koordinacijskom odboru akcije.

U utorak, 6.ožujka 2012., održana je sjednica ovog tijela, te je usvojen Plan i program aktivnosti gdje su objedinjeni svi prijedlozi ustanova i udruga za ovu godinu.

Taj će se Plan dostaviti Središnjem odboru, a njegova će realizacija biti predmetom vrednovanja i ocjenjivanja.

Jedna od aktivnosti koja je planirana za ovu godinu, a dobivanje počasnog naziva Grada prijatelja djece sadrži i taj zahtjev, je osnivanje Dječjeg gradskog vijeća

Dogovoreno je da će se predstavnici Dječjeg gradskog vijeća birati među učenicima osnovnih škola te da će se osnovati u mjesecu svibnju. Dogovoreno je sa ravnateljima škola da će se taj program prezentirati i učenicima i roditeljima kako bi bili upoznati sa radom dječjih gradskih vijeća.

Cilj i uloga dječjih gradskih vijeća jest pružiti mogućnost djeci da i na ovaj način aktivno sudjeluju u aktivnostima lokalne zajednice, da javno iznose svoje želje, prijedloge, mišljenja, poruke i kritike, dok mi odrasli imamo obavezu poslušati i uvažavati mišljenja djece kada donosimo važne odluke za njihov život i razvoj.

Za stjecanje počasnog statusa Grada prijatelja djece ključna je suradnja svih subjekata koji djeluju na područjima važnim za život djeteta, na nivou cijele lokalne zajednice te se ovom prilikom  zahvaljujemo  svima na dosadašnjoj suradnji i pozivam svih da i ubuduće još kvalitetnije pratimo potrebe naših najmlađih sugrađana.

Gradonačelnik i Predsjednik Koordinacionog odbora akcije
„Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“
Giovanni Sponza