Accessibility icon
17.04.2019

Akcija smanjivanja populacije galebova

U tijeku je obrada gnijezda galebova, odnosno zamjena jaja na krovovima.

Pozivamo sve pravne i fizičke osobe, da obrate pažnju na potencijalna mjesta (posebno poznatih iz ranijih godina) i prijave lokacije nadležnoj Veterinarskoj bolnici Poreč d.o.o. na dežurni telefon 091/5216783 ili putem e-maila: info@veterina-porec.com