Accessibility icon
15.05.2018

Nastavlja se s uređenjem našega grada

Komunalni servis d.o.o. Rovinj i Grad Rovinj-Rovigno nastavljaju s uređenjem našega grada.

– Interveniralo se na uklanjanju opasnosti od pada dijelova oluka na javnu površinu.
– Na ulazu u Rovinjsko Selo zasađeni su oleandri i lavanda.
– Označile su se horizontalne prometne signalizacije na zatvorenim i otvorenim parkiralištima koja su pod naplatom.
– Nabavljena su 24 komada novih bicikala koja su namijenjena za iznajmljivanje.