Accessibility icon
29.09.2017

REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANOG TESTIRANJA)

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg referenta za proračun i računovodstvo u Upravnom odjelu za financije, proračun i naplatu prihoda (1 izvršitelja m/ž), po provedenoj prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (pisanog testiranja) objavljuje

REZULTATE
PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANOG TESTIRANJA)

Na pisanom testiranju održanom dana 28. rujna 2017. godine kandidati su postigli slijedeće rezultate:

 
Red.br. KANDIDAT Pismeni ispit (pravni izvori) Pismeni ispit (poznavanje rada na računalu) Talijanski jezik – usmena provjera Ostvareni ukupni broj bodova PRAVO NA INVERVJU
1. Vanja Ivanović Kandidatkinja nije pristupila pisanom testiranju. Smatra se da je prijava povučena. NE
2. Sara Otocchian Vitasović 7,5 9 10 26,5 DA
3. Dorjana Prenc Stepan 5 10 9 24 DA
4. Pamela Štiber 2,5 8 7,5 18 NE

 

Sukladno članku 22. st.5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11; dalje u tekstu: ZSN) kandidati Ottochian Vitasović Sara i Dorijana Prenc Stepan iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti ostvarili su najmanje 50% bodova čime su ostvarili pravo na intervju.

Kandidatkinja Pamela Štiber iz dijela pisane provjere znanja o poznavanju pravnih propisa nije ostvarila najmanje 50% bodova te sukladno članku 22. st.5. ZSN-a nije ostvarila pravo na pristup intervjuu.

 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Maria Črnac Rocco