21.01.2019

Odlukao raspisivanju natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama