Accessibility icon
01.03.2021

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno