16.05.2019

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno