Accessibility icon
18.06.2018

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno