Accessibility icon
28.11.2022

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno