Accessibility icon
01.08.2019

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno