Accessibility icon
12.12.2019

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama