Accessibility icon
18.06.2020

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama