COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
18.06.2020

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama