Accessibility icon
24.10.2018

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama