Accessibility icon
11.07.2018

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama