Accessibility icon
26.11.2019

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno