Accessibility icon
02.06.2021

Natječaj za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (R. Davescovia 3)