Accessibility icon
16.03.2020

Javni natječaj za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno

Temeljem članka 68. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (Službene glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 3/18) i Odluke o provedbi projekta zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 12/17), raspisan je sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno

 

Dokumenti;

  • Javni natječaj
  • Obrazac 1 – ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE ZAMJENE POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST NA PODRUČJU GRADA ROVINJA-ROVIGNO
  • Obrazac 2 – IZJAVA O OSIGURANJU VLASTITIH SREDSTAVA I PRIHVAĆANJU OPĆIH UVJETA JAVNOG NATJEČAJA SUFINANCIRANJE ZAMJENE POKROVA KOJI SADRŽE AZBEST
  • Obrazac 3 – SUGLASNOST SUVLASNIKA ZA PROVEDBU zamjene pokrova koji sadrži azbest