Accessibility icon
06.10.2017

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U DIJELU SANACIJE ASFALTNIH POVRŠINA I OBNOVE KONSTREUKCIJE TE ODRŽAVANJA GRAĐEVINA ZA ODVODNJU OBORINSKIH VODA ULICE G.GIORGERI U NASELJU CENTENER U ROVINJU – ROVIGNO