Accessibility icon
03.08.2021

Informacija o učeničkim i studentskim novčanim potporama Grada Rovinja-Rovigno za školsku/akademsku godinu 2021.-2022