Accessibility icon
29.09.2023

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa, projekta, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Rovinja – Rovigno za 2023. g.