Accessibility icon

Državno poljoprivredno zemljište

Sve Zakone, Uredbe i Pravilnike  koji se odnose na raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem kao i uputu za ispunjavanje gospodarskog programa možete preuzeti na stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište (www.zemljiste.mps.hr).

Temeljem odredbi starog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Grad Rovinj-Rovigno je putem 4 javna natječaja dodijelio u zakup 755 k.č., odnosno 305 ha državnog poljoprivrednog zemljišta:

  1. natječajem raspisanim 2007. godine dodijeljeno je 89 k.č., odnosno 40,3 ha,
  2. natječajem raspisanim 2009. godine dodijeljeno je 92 k.č. , odnosno 35,9 ha,
  3. natječajem raspisanim 2009. godine dodijeljeno je 309 k.č., odnosno 128,4 ha,
  4. natječajem raspisanim 2009. godine dodijeljeno je 25 kompleksa sa ukupno 265 k.č., odnosno 100,4 ha.

Dana 11. travnja 2013. godine stupio je na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13), kojim je nadležnost raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem sa jedinice lokalne samouprave prenijeta na Agenciju za poljoprivredno zemljište.

Sukladno novom Zakonu, državno poljoprivredno zemljište daje se u zakup na jedinstveni rok od 50 godina.

Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa donosi Agencija kao i Odluku o dodjeli zakupa na prijedlog Povjerenstva kojeg čine 3 predstavnika Agencije i 2 predstavnika jedinice lokalne samouprave.

Temeljem odredbi novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Agencija za poljoprivredno zemljište je tijekom 2014./2015. godine provela Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u  vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno temeljem kojeg je dodijeljeno 48 proizvodno tehnoloških cjelina.

Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 48/15) za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, a za koje nisu sklopljeni ugovori o zakupu, Agencija može sklopiti ugovor o privremenom korištenju s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev, i to s dosadašnjim posjednicima, uz potvrdu o mirnom posjedu koju izdaje jedinica lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, Grad Rovinj-Rovigno je tijekom 2015. i 2016. godine dostavio 119 zahtjeva za privremenom korištenje poljoprivrednog zemljišta u Agenciju temeljem čega je do danas sklopljeno 100 ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta na rok do 5 godina, sa ukupno 143 katastarske čestice ukupne površine 72  hektara.

Kako dobiti u zakup državno poljoprivredno zemljište?

Zainteresirana osoba podnosi Gradu Rovinju-Rovigno ili direktno Agenciji za poljoprivredno zemljište (Podružnica Pazin, Stari trg 6) zahtjev za prikupljanje dokumentacije za raspisivanje javnog poziva na propisanom obrascu koji se nalazi u pisarnici Grada Rovinja-Rovigno te na www.rovinj.hr .

Jedinica lokalne samouprave dostavlja Agenciji zahtjev za raspisivanje javnog poziva.