Accessibility icon

Gradsko poljoprivredno zemljište

Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ broj 09/11, 5/14)

Prvi javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno je na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno Klasa:320-01/11-01/69, Ur.broj: 2171-01-7-11-2 („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ broj 09 /11).

Nakon identifikacije katastarskih čestica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno za koje su zaprimljeni zahtjevi i za koje su izrađeni zapisnici o identifikaciji s fotodokumentacijom, dana 10. travnja 2012. godine raspisan je natječaj za 85 katastarskih čestica.

Sukladno Odluci početna cijena jednogodišnje zakupnine bila je određena u iznosu od 0,10 kn/m2, a poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u zakup na rok od 20 (dvadeset) godina.

Dana 10. kolovoza 2012. godine donijeta je Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na Prvom javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno Klasa: 320-01/12-01-48 Urbroj: 2171/01-07-12-2 temeljem koje je sklopljen 31 ugovor o zakupu, za 65 katastarskih čestica, ukupne površine 16 9252 m2.

Obrazac zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno se nalazi u pisarnici Grada Rovinja-Rovigno te na www.rovinj.hr.