Accessibility icon

Zaštita od buke

Provodeći nadzor sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (NN 30/0955/13 153/13) komunalno redarstvo vrši:

  • kontrolu uporabe elektroakustičnih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljskim terasama) i
  • kontrolu razine buke koja dopire iz ugostiteljskih objekata.

Sve naprijed navedeno samo ukoliko jedinica lokalne samouprave omogući dulju uporabu elektroakustičnih i akustičkih uređaja na otvorenom od zakonski propisanog vremena (do 24:00), u protivnom nadzor vrši sanitarni inspektor

U obavljanju nadzora komunalni redari ovlašteni su:

  • narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke,
  • zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke,
  • predlagati pokretanje prekršajnog te
  • naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja.