Accessibility icon

Projekt kontrole populacije galebova

Projekt „Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi na području grada Rovinja“.

Grad Rovinj-Rovigno je uz potporu turističkih kuća i  Turističke zajednice grada Rovinja pokrenuo pilot projekt „Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi na području grada Rovinja“.

Prvi i najvažniji korak ovog Projekta jest ispitivanje raširenosti populacije galeba klaukavca i monitoring na teritorijalnom području.

U tom smislu, vlasnike objekata (čiji krovovi mogu postati potencijalna mjesta za savijanje gnijezda galebova) molimo za pomoć odnosno prijavu svih potencijalnih lokacija gnijezda na objektima.

Nositelj i izvođač ovog projekta je VETRINARSKA BOLNICA POREČ d.o.o., te Vas molimo da sve prijave direktno izvršite na kontakte; 091/1495607 – g. Jurić Branko ili e-mail: branko.juric@pu.htnet.hr, ili veterinarska.ambulanta-porec@inet.hr dok odgovornu osobu ispred Grada Rovinja-Rovigno možete kontaktirati na e-mail: ando.saina@rovinj.hr

Molimo Vas da u prijavi obavezno navedete: naziv institucije, adresu objekta i kontakt osobu (telefon) na potencijalnoj lokaciji/objektu.

U sklopu projekta vrši se: lociranje i mapiranje gnijezda na području grada (avionski prijelazi i prijave od strane građana), postavljanje lažnih jaja te sakupljanje lažnih jaja, educiranje javnosti putem medija i podjele edukativnih letaka, hvatanje, prstenovanje i uzimanje uzoraka galebova za potrebe laboratorijske analize te izrada izvještaja o poduzetim mjerama.