Accessibility icon

Obrazlozenje-Prvih-Izmjena-i-dopuna-Proracuna-Grada-Rovinja-Rovigno za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu-Word