Accessibility icon
01.09.2023

 Javni natječaj za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno

Temeljem članka 68. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (Službene glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 3/18, 5/18 i 2/21) i Odluke o provedbi projekta zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 12/17), raspisan je sljedeći

 Javni natječaj za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno

Javni natječaj za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno

Obrazac 1 – Podnošenje zahtjeva za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno

Obrazac 2 – Izjava o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta javnog natječaja sufinanciranja zamjene pokrova koji sadrže azbest

Obrazac 3 – Suglasnost suvlasnika za provedbu zamjene pokrova koji sadrži azbest