Accessibility icon
23.11.2022

(Hrvatski) Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno 2023.

Documenti