Accessibility icon

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu