Accessibility icon

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu