Accessibility icon

Obrazloženje Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu