Accessibility icon

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada Rovinja-Rovigno za 2015 godinu