Accessibility icon
28.08.2020

Zaključci o sklapanju aneksa Ugovora radi uskladbe s izmjenama Proračuna za Savjetovalište, Radiološku ordinaciju i Crveni križ