Accessibility icon
18.07.2017

Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevne čestice, hotel Rovinj