Accessibility icon
17.08.2018

Zaključak o kupoprodaji građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevne čestice H.P.