Accessibility icon
16.11.2018

Zaključak o imenovanju člana Grada Rovinja za sudjelovanje u radu Vijeća tržišta rada Istarske županije