Accessibility icon
20.11.2017

Suglasnost Odvodnji d.o.o. za zahvat na nekretninama Grada (pravo služnosti), područje Salteria