Accessibility icon
24.10.2018

Imenovanje Pregovaračkog odbora za sklapanje kolektivnog ugovora za radnike DC za rehabilitaciju Veruda, Pula