Zdravlje

JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU ZA 2017. GODINU = 608.500,00 kn

U okviru Programa planirano je šest Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

A 103301 – Aktivnost: Preventivni pregledi – mamografija = 70.000,00 kn
Iz ovih sredstava financirati će se mamografski pregledi žena sa područja grada Rovinja-Rovigno, čime se nastavlja sa programom zaštite zdravlja žena započetim u 2005. godini. Pregledi se obavljaju u Radiološkoj ambulanti Doma zdravlja, a programom su obuhvaćene žene od 40. godine na više.
Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Opći cilj:  zaštita zdravlja žena.
Posebni cilj: prevencija i rano otkrivanje raka dojke.
Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih mamografskih pregleda.

A 103302 – Aktivnost: Plan zdravstvenih mjera = 55.000,00 kn
Plan zdravstvenih mjera (nadzor nad sanitarnim, tehničkih i higijenskim uvjetima pripreme hrane, čistoće u kuhinjama, uzorkovanje i analizu obroka) provodi se u predškolskim i školskim ustanovama.
Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu.
Opći cilj: omogućavanje kvalitetne i zdrave prehrane u ustanovama predškolskog odgoja, kontrola higijenskih uvjeta u predškolskim i školskim ustanovama.
Posebni cilj: veća kvaliteta zaštite zdravlja.
Pokazatelj uspješnosti: obuhvat predškolskih i školskih ustanova, te pokazatelji  Zavoda za javno zdravstvo o izvršenim analizama.

A 103303 – Aktivnost: Sufinanciranje Teama hitne medicinske pomoći = 396.000,00 kn
Sufinanciranje dijela rashoda hitne medicinske pomoći, odnosno osiguravanje nadstandarda u ovoj djelatnosti u iznosu od 396.000,00 kn raspoređen je na obavezu od 275.977,00 kn sukladno sklopljenom sporazumu sa Istarskom županijom, dok se iznos od 120.000,00 kn osigurava Zavodu za hitnu medicinu u svrhu sufinanciranja dodatnog tima T2 (vozač, medicinska sestra/tehničar) za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2017. godine. Prema analizi ZHM Istarske županije angažiranje tima II kroz popodnevne i noćne sate omogućio bi opskrbu hitnih pacijenata tijekom turističke sezone i njihov prijevoz do bolnice nakon hitne medicinske opskrbe i osposobljavanja za transport.
Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Opći cilj: nadstandard u pružanju hitne medicinske pomoći.
Posebni cilj: veća kvaliteta zaštite zdravlja, dostupnost usluge hitne medicinske pomoći tijekom godine.
Pokazatelj uspješnosti: pružanje pravovremene hitne medicinske pomoći.

A 103304 – Aktivnost: Pomoći osobama s invaliditetom = 5.000,00 kn
Sredstva su namijenjena za potpore osobama sa invaliditetom.

A 103305 – Aktivnost: Programi udruga u prevenciji i unapređenju zaštite zdravlja = 15.000,00 kn
Iz ovih sredstava, na temelju provedenog javnog natječaja dodijeliti će se potpore udrugama koje provode aktivnosti prevencije i unaprjeđenja zaštite zdravlja.
Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opći cilj: realizacija aktivnosti udruga, te unapređenje kvalitete života oboljelih osoba.
Posebni cilj: unapređenje kvalitete života oboljelih osoba.
Pokazatelj uspješnosti: provedeni planirani programi.

A 103306 – Aktivnost: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 500,00 kn
Za potrebe provedbe natječaja potrebno je osigurati sredstva za rad Povjerenstva.

K 103301– Kapitalni projekt: Nabava opreme za zdravstvene potrebe = 67.000,00 kn
Iznosom od 20.000,00 kn osigurava se nabava prijenosnog defibrilatora koji će biti dostupan/lociran u sportskim objektima. Bolesti srca na drugom su mjestu po smrtnosti u Hrvatskoj, a toj statistici značajno pridonose i iznenadne smrti zbog srčanog zastoja. Iznenadni zastoj srca može se dogoditi bilo kome pa i sportašima te mladim i zdravim osobama.
Stoga je važno opremati razvijati mrežu defibrilatora na području našeg grada čime se povećava sigurnost i skraćuje dragocjeno vrijeme kod pružanja prve pomoći osobama koje imaju srčani zastoj. Ova je potreba detektirana i kod izrade Strategije razvoja grada.

Istarski domovi zdravlja u postupku su nabave ultrazvučnog aparata za potrebe radiološkog odjela Ispostave Rovinj kako bi se kvalitetno mogli obavljati pregledi dojki, štitnjače, trbušne šupljine i ostalih solidnih tkiva. U svrhu boljeg prikaza organa i tkiva koristan je program za elastografiju, a kako bi se smanjila nelagoda kod pregleda učinkovit je grijač tijela. Budući navedena nadogradnja nije predviđena u osnovnoj opciji koja se nabavlja potrebno je osigurati 47.000,00 kn.
Navedena sredstva uplatiti će se u korist Istarskih domova zdravlja.