Sigurnost zajednice

Policijska uprava Istarska – Policijska postaja Rovinj
Načelnik: Renato Božac

Adresa:
Istarska 13
52210 Rovinj – Rovigno

Telefoni:
1. Dežurstvo PP Rovinj: 538 239
2. Referada za vozače: 538 223
3. Referada za vozila: 538 221
4. Referada za putovnice 538 225
5. Referada za osobne iskaznice 538 233
6. Referada za državljanstvo i oružje 538 226
7. Granični prijelaz Rovinj 538 276

Fax:
PP Rovinj 538 202


Javna vatrogasna postrojba Rovinj
Zapovjednik: Evilijano Gašpić

Adresa:
Javna vatrogasna postrojba Rovinj
Istarska 13 a
52210 Rovinj

Telefoni:
Centrala: 81 10 03
Zapovjednik: 81 32 74

Fax:
84 09 58

E-mail:
javna-vatrogasna-postrojba-rovinj@pu.htnet.hr


USTROJ INSPEKCIJSKOG NADZORA

I DRŽAVNI INSPEKTORAT

Područna jedinica Rijeka, Osječka 50, 51000 Rijeka

Pročelnica Marija Vukelić – 051 500 649,
Ispostava
Pula – Bože Gumpca 36 – 052 388 600
Poreč – M. Vlašića 20 –  052 429 – 010
Pazin – Stari trg 6. –  052 624 412

II INSPEKCIJSKI NADZOR U OKVIRU MINISTARSTVA

1. MINISTARSTVO KULTURE

 • Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, 10000 Zagreb
  • načelnica Ranka Starčević Wurth
 • Odjel za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine
  • načelnica Lukrecija Pavičić Domijan, 023/211-129
 • Konzervatorski odjel u Puli za područje Istarske županije, ul. Grada Graza 2,
  • pročelnik Zoran Glivarec

2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

 • Uprava za veterinarstvo, Hotel Internacional, Miramarska 24, 10000 Zagreb
  • ravnateljica Sanja Šeparović, 01/610-6207
 • Uprava za veterninarske inspekcije
  • ravnatelj Gordan Jerbić, 01/610-9499
 • Veterinarski ured Rijeka – Ispostava Pula
  • voditeljica Lovorka Tomić, 218-309

3. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Uprava inspekcijskih poslova
Odjel pomorske inspekcije i unutarnje plovidbe

 • Lučka kapetanija Pula – kapetan Lucio Toffetti, vd., 535-870
 • Odjel inspekcijskih poslova Pula, Riva 18, inspektor kapetan Petar Bonašin, 535-881 i 535-882
 • Ispostava Rovinj – kapetan Đorđo Bastijančić, 811-132

Odjel cestovnog prometa i cesta

 • Područna jedinica Pula, ul. Starih statuta 7, 223-499
 • Samostalni inspektori cestovnog prometa i cesta – Alojz Tonja

4. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

 • Uprava za inspekcijske poslove
  Vinogradska 25, 10 000 Zagreb
  Pročelnik ureda – Davor Šantak, dipl.ing.grad.
  Tel.: 01/ 3712-700 (centrala); 01/ 3712-714
  Faks: 01/ 3712 713
 • Područna jedinica – Odjel inspekcijskog nadzora u Pazinu za Područje Istarske županije
  Pročelnik PJ – načelnik Odjela: Boris Bervida, dipl. ing. građ.
  ADRESA: 52000 Pazin, Prolaz Frana Matejčića 8
  Tel:. 052/616-013
  Fax: 052/616-925
  E-pošta: inspekcija@mzopu.hr
 • Inspektori zaštite prirode – Pazin
  Viša inspektorica – mr.sc. Mirjana Fonjak – 052 375 676

III INSPEKCIJSKI NADZOR U OKVIRU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

1. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO – Pula

 • Odsjek za gospodarstvo – Pula, Splitska 14
  • predstojnik Mladen Tomljanović, 371-117
  • pomoćnik predstojnika Igor Rosić, 371-162
  • Vodopravni inspektor – Nada Modrušan, 371-182

2. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – Pula – pomoćnik predstojnika Marija Miljković, 371-200

 • Odsjek za sanitarnu inspekciju – Pula, Splitska 14, Voditelj Miroslav Miler